keskiviikko, kesäkuu 9, 2021
Hyppytoiminnan ohje 2021

Laskuvarjohyppytoimintaohje  hyppääjälle – EFLA

 

Hyppäämisen aloittaminen

 

EFLA:ssa hyppytoiminnassa noudatetaan:

  • Ilmailumääräystä OPS M6-1( http://www.finlex.fi/data/normit/5537-opm6_01.pdf )
  • SIL:n hyppytoimintaohjeita
    (http://laskuvarjotoimikunta.ilmailuliitto.fi/wp-content/uploads/sites/7/2021/02/toiminnalliset_ohjeet_15_2_2021.pdf) ja tarvittaessa lentopaikan pitäjän antamia lisäohjeita. Mikäli et tiedä, kysy turvallisuuspäälliköltä tai hyppymestarilta.

 

Hämeen Laskuvarjourheilijat ry vastaa kaikesta hyppytoiminnasta EFLA:ssa. Ohjeet ovat kaikkia laskuvarjohyppääjiä sitovat, vaikka hän ei olisi allekirjoittanutkaan tätä ohjetta. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ei ole antanut lupaa hyppytoimintaan muille organisaatioille tai yksittäisille hyppääjille kuin Hämeen Laskuvarjourheilijat ry:lle. Poikkeuksiin on saatava lupa lentopaikan pitäjältä joka kerta erikseen. Hämeen Laskuvarjourheilijat ry valvoo itse hyppytoimintaansa ja ohjeiden noudattamista. Mikäli hyppytoiminnassa tapahtuu laiminlyöntejä, on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiöllä oikeus keskeyttää toiminta, rajoittaa sitä tai antaa uusia ohjeita.

 

Jokaisen hyppääjän tulee täyttää waiver, esittää voimassa oleva koulutustodistus tai lisenssi, laskuvarjokokonaisuus voimassaolevine varjokirjoineen sekä tarvittaessa henkilöllisyystodistus.  Waiver täytetään netissä ja tulostetaan sekä allekirjoitetaan manifestissa. Linkki on kerhon ilmoitustaululla.

 

Hyppytoiminnalle on aina nimettävä johtaja (vähintään A-lisenssin omaava itsenäinen hyppääjä). Hän laatii hyppytoimintailmoituksen. Ilmoitus viedään lennonvalmistelurakennuksen ulko-oven vasemmalla puolella olevalle ilmoitustaululle, Aeropolen hallin ilmoitustaululle sekä jätetään 1 kpl pokataululle. Ilmoituksesta ilmenee hyppysektori, jonka sisällä tulee pysytellä koko hypyn ajan. Tuulen muuttuessa tai hyppysektoria vaihdettaessa on tehtävä uusi ilmoitus. Ilmoitukseen on kirjattava myös hyppytoiminnan johtajan nimi ja puhelinnumero. Ilmoituspohjia löytyy manifestista ja manifestitietokoneelta.

 

Ennen hyppytoiminnan aloittamista on hyppytoiminnanjohtajan otettava selvää muusta toiminnasta kentällä ja ohjeistettava hyppytoiminta sen mukaan onko kentällä liidin-, purjelento-, nousuvarjo- tai lennokkitoimintaa. Muihin lentokentällä toimiviin ilmailijoihin suhtaudutaan yhteistyöhakuisesti.

 

Lentokoneen kuormaaminen  

 

Lentokone kuormataan lentopaikan asematasolla tai tankkauspaikan läheisyydessä. Tankkauksen aikana koneen sisällä voi olla ainoastaan lentäjä. Tankkauksen päätyttyä ja lentäjän annettua luvan, voidaan lastaus aloittaa. Noudata pokanvanhimman ohjeita. Hän määrää kuormaus- ja uloshyppyjärjestyksen. Pokanvanhin myös neuvoo sinulle koneen kuormaamisen. Kerro pokanvanhimmalle, mikäli aiot hypätä ns. normaalista poikkeavia hyppyjä (esim. korkea avaus). Pokanvanhin vie lentäjälle ns. pokalistan. Uloshyppylinjan ja – paikan sekä käytettävän laskeutumiskuvion voit tarkistaa ennen pokalle menoa pakkausalueen ilmoitustaululla olevasta hyppyilmoituksesta/kartasta tai pokanvanhimmalta. C207 Soloyssa on turvavyöt, jotka kiinnitetään maassa ja irrotetaan, kun kone on noussut 300 metrin korkeuteen. Mikäli koneella tullaan pakkolaskuun tai palataan hyppäämättä maahan, turvavyöt kiinnitetään heti tämän päätöksen jälkeen ja irrotetaan vasta, kun kone on pysähtynyt.

 

Toiminta lentokoneessa  

 

Nousun ja mahdollisen laskun aikana alle 300 metrin korkeudessa pitää käyttää kypärää tai vastaavaa. Koneessa saa liikkua vasta 300 m korkeuden jälkeen, mutta ylimääräistä liikkumista tulee välttää.

 

Toiminta hyppylinjalla

Lähimpänä ovea oleva valmistautuu avaamaan oven noin 200 metriä ennen tavoitekorkeutta lentäjän antamalla komennolla ”OVI”. Tällöin ovi avataan ja varmistetaan, että alla oleva ilmatila on vapaa. Lentäjän komennolla ”EXIT”, voi uloskiipeämisen ja hyppäämisen aloittaa. Koneesta ei saa hypätä ilman lentäjän antamaa ”EXIT”-komentoa. Koneen etuosassa olevat hyppääjät toistavat komennoin, jotta takaosassa olevatkin sen kuulevat.

Useamman hyppääjän ryhmän hypätessä kerralla, ensimmäiseksi uloskiivennyt siirtyy siiven alle stepille tai renkaan päälle. Hyppyoven etureunan takapuolella ei saa olla kolmea hyppääjää enempää missään vaiheessa lennon aikana.

 

Laskeutuminen

 

Pysyttele koko hyppysi ajan hyppyalueen sisällä. Älä ylitä aktiivista kiitotietä alle 300 m:n korkeudella äläkä läpäise käytössä olevan kiitotien laskukierrosta. Laskeutumisalue on kentän keskikolmion sisällä, vähintään 100 m etäisyydellä kiitotie 18/36 kiitoalueesta keskialueen suuntaan. Mikäli swooppaat, varmista pokanvanhimman kanssa ennen nousua toimintaohjeet.

Laskeutumiskuviot määräytyvät vallitsevan tuulensuunnan ja kentällä tapahtuvan muun toiminnan mukaan. Laskeuduttuasi nouse heti ylös ja kerää varjosi, jotta maahenkilö näkee, että kaikki on kunnossa. Jos laskeudut maalialueen ulkopuolelle kenttäalueella, palaa suorinta tietä pakkausalueelle, huomioiden mahdolliset kiitoteiden ylitykset turvallisesti (kiitotie 07/25 kierretään, ei ylitetä).

 

Laskeutuessasi lentokenttäalueen ulkopuolelle, hakeudu välittömästi tien varteen, jotta noutoauto löytää sinut.

Jos joudut käyttämään varavarjoa, pyri laskeutumaan normaalille laskeutumisalueelle. Maahenkilö seuraa päävarjon, freebagin yms. ajelehtimisen.  Ylittäessäsi kiitotietä, rullaustietä tai hinausaluetta jalan, noudata erityistä varovaisuutta (kiitotie 07/25 kierretään, ei ylitetä). Paluu pakkausalueelle hypyn jälkeen ryhmänä. Mikäli laskeutumisalueelle päästetään hyppytoiminnan ulkopuolisia henkilöitä, nämä on saatettava alueelle ja sieltä pois. Ulkopuolisia henkilöitä on myös neuvottava pysyttelemään poissa kiitotieltä ja asiaa on valvottava. Varmista myös, ettei ilma-aluksia ole kiitotien jatkeella, loppuosalla, tulossa laskuun. Tarkkaile erityisesti purjekoneita ja liitimiä, sillä ne ovat hiljaisia ja niitä on vaikea havaita. Lähtökohtaisesti hyppääjä väistää konetta.

 

Ensiapu ja lääkintävälineet

 

Mikäli havaitset jonkun loukkaantuvan maahantulossa, aloita ensiapu ja ilmoita loukkaantumisesta välittömästi muille esim. huutamalla. Tee tarvittaessa hätäilmoitus (puh nro 112). Ensiapuvälineet löytyvät pakkausalueelta.

Mikäli sattuu vakava onnettomuustilanne, ohjeet löytyvät pakkausalueelta. Samassa paikassa on myös hätäilmoituksen teko-ohje. Pelastusjohtaja ohjaa pelastustoimintaa ja antaa noudatettavia ohjeita.

 

Pakkolasku

 

  • Totellaan lentäjän käskyjä, pokanvanhin vastaa hyppääjien toiminnasta.
  • Odotetaan liikkumatta omalla paikalla, kunnes kone on pysähtynyt, koneesta ei saa hypätä.
  • Poistutaan koneesta 50 metrin päähän ja autetaan loukkaantuneita sekä aloitetaan tarvittaessa ensisammutus.
  • Pakkolaskukomentoa voidaan käyttää myös keskeytetyssä lentoonlähdössä. Tässä tapauksessa valmistaudu törmäykseen. Koneen pysähdyttyä toimitaan lentäjän ohjeiden mukaisesti.

 

Hätähyppy

 

  • Lentäjän käskettyä hätähypyn, toimitaan pokanvanhimman ohjeiden mukaisesti.

 

Hyviä hyppyjä!