torstai, huhtikuu 15, 2021
Sääntömääräinen kevätkokous eli tilikokous 2021

Kokouskutsu yhdistyksen jäsenille kevätkokoukseen (tilikokous) 2021.
Aika: 24.4.2021 lauantai, klo 18:00
Paikka: Vesis-klubi, Vesivehmaan lentokenttä + etälinkki (julkaistaan noin puoli tuntia ennen kokousta täällä nettisivuilla)

Etäosallistumislinkki: https://meet.google.com/tdp-bkrk-oqw
Osallistuminen soittamalla: +358 9 8569 1231, PIN 441 661 566#

Esityslista
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) äänten laskijaa ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa.
3. Kokouksen päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien tai, toiminnan laajuuden niin vaatiessa, tilintarkastajien lausunto.
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
7. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen:
– Hallitus esittää, että muutetaan yhdistyksen sääntöihin teksti kohtaan yhdistyksen tarkoitus:
”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laskuvarjourheilua sekä siihen liittyvää lentotoimintaa Suomessa, kehittää ja ylläpitää jäsentensä taitoja sekä ottaa huomioon tämän toteuttamisessa terveys, luonnonsuojelu ja asuinympäristön viihtyisyys.”
– Hallitus esittää, että päätetään toistaiseksi voimassa olevasta ainaisjäsenyydestä. Sanamuoto sääntöihin: ”Yhdistyksen jäsenryhmiä ovat varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet, kunniajäsenet sekä ainaisjäsenet.” ”Ainaisjäsenyyden voi maksaa kertamaksulla, jonka jälkeen jäsen on pysyvästi kerhon jäsen ilman vuosittaisia jäsenmaksuja. Yhdistyksen hallitus päättää ainaisjäsenyyden hinnan vuosittain.”
8. OH-CWW:n myyminen: Hallitus esittää, että laitetaan kerhon lentokone OH-CWW myyntiin.
9. Kokouksen päättäminen.
Kokouksen jälkeen vapaata keskustelua ja katsaus kauden tuleviin tapahtumiin.

PS. Huolehdithan ennen kokousta, että jäsenmaksusi vuodelle 2021 (40€) on maksettu, kiitos. Samalla voit hoitaa myös faciliteettimaksut kuntoon ja lisätä hyppytilille valmiiksi rahaa. Kerhon tilinumero: IBAN: FI65 8146 9710 0440 65.

https://skydivehame.com/hinnat/